Ischias

Vill du veta hemligheten bakom hur du kan lindra dina ischiassmärtor?

Ischias – Vad är Ischias?

Ischias eller ischiasnerven är kroppens största och längsta nerv, som har en diameter som i storlek motsvarar lillfingret. Ischiasnerven löper på baksidan av båda benen och innerverar muskulatur runt sätet, baksidan på låret samt underbensmuskulatur. När ischiasnerven blir irriterad eller påverkad av inflammation i vävnader runt nervroten närmast ryggraden, brukar detta kallas ”ischias”, dess karaktäristika är strålande smärta från ryggen eller höften ner mot benet.

I folkmun brukar man tala om ”äkta ischias” respektive ”falsk ischias”. Gemensamt för de båda är att det finns en fokal irritation i ischiasnerven. Men behandlingsförfarandet samt prognosen kan skilja sig dem emellan.

Falsk Ischias

Falsk ischias uppstår ofta då någon muskel eller annan vävnad irriterar ischiasnerven perifert i kroppen och inte på grund av en skadad disk/kota i ryggraden. Det vanligaste är att musklerna vid höften är spända och irriterar ischiasnerven, ett så kallat ”piriformissyndrom” (Ischiasnerven löper igenom/under piriformismuskeln i sätet. När muskeln blir spänd, kan den trycka på ischiasnerven). Detta är en ganska vanlig orsak till ischiasliknande smärtor. Symtomen är oftast inte lika kraftiga som vid äkta ischias. Naprapaterna i Stockholm, hittar alltid orsaken till de ev. spända musklerna och behandlar detta för att få bort ischiassmärtan.

Vanliga orsaker till falsk ischias kan vara:

• Korta och spända muskler
• Triggerpunkter i muskulaturen som kan referera smärta liknande ischiasnerven
• Dysfunktioner i ryggraden
• Anatomiska benlängdsskillnader
• Felaktiga skor
• gamla skador i fot- eller knä
• Sjukdomar i ryggen bäckenlederna eller höftlederna

Falsk ischias kommer ofta periodvist. Ibland kan man kan vara helt besvärsfri en tid, för att sedan få återfall. Det är då viktigt att behandla orsaken för att förhindra återfall. Vissa personer vet orsaken till varför ischiasbesvären utlöstes. Det kan t ex vara efter ett specifikt lyft eller om man suttit länge och kört bil. Medan vissa har svårt att se ett mönster eller en utlösande faktor.

Naprapaterna i Stockholm besitter stor erfarenhet vid behandling av falsk ischiasproblematik.

Äkta Ischias

Symtom vid äkta ischias kan vara; domningar, stickningar, svaghetskänslor, känselnedsättningar och allt från lätt smärta till mycket kraftig smärta i rygg/säte/ben och ofta ända ned till foten. Vanligt är att man upplever det som jobbigt att sitta samt att nattsömnen störs. Man kan grovt dela in Äkta ischias i två olika kategorier: Diskbuktning och Diskbråck.
Det är inte alltid så lätt att kliniskt särskilja dem utan magnetkameraundersökning. Men genom ytterst noggrann undersökningsmetodik strävar alltid Naprapaterna i Stockholm efter att ställa korrekt diagnos och prognos.

Ischias orsakat av Diskbuktning

Om en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad, tränger en del av disken ut mellan kotorna och trycker på en spinalnerv, man har då fått en s.k. diskbuktning. Detta kan man behandla med hjälp av olika naprapatiska behandlingstekniker i kombination med korrektiv träning, som vi på Naprapaterna i Stockholm utformar tillsammans med dig.
Prognosen för denna ischiassmärta är mycket varierande men kortsiktigt bättre än diskbråckspatienten.

Ischias orsakat av Diskbråck

Om en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad och diskens kärna tränger ut mellan kotorna och trycker på en spinalnerv har man fått ett diskbråck och man får symptom i ischiasnervens utbredningsområde. Detta kan man i sig inte behandla med naprapati. Men att säkerställa att rätt funktion råder runt diskbråcket är av vikt för att läkningsförloppet ska bli så kort som möjligt. Här är det tyvärr kroppen som måste sköta sitt och läka ut skadan i disken. Ischiassmärtan kommer successivt att klinga av, men det kan ta alltifrån fem månader upptill ett år för själva disken att läka ut. Under tiden är det positivt om man motionerar och rör på sig då detta stimulerar läkningen av disken och förkortar läkningstiden.
Det är vanligast att man får diskbråck i ländryggen eller nacken.

Hur behandlas ”äkta” ischias?

Om naprapaten kommer fram till att din ischias beror på ett diskbråck kan en naprapat inte göra så väldigt mycket för dina symptom som strålar ned i benet, men ofta går det att minska den eventuella ryggvärken då den inte alltid är orsakad av diskbråcket. Läs mer under diskbråck.

Är du osäker på just din ischiasliknande värk?

Låt alltid en naprapat utreda huruvida din ischias är
Falsk eller äkta. Ibland är den Behandlingsbar andra gånger inte. Antingen eller är det alltid en god idé att gå till en naprapat och utreda/resonera kring vad just din ischialgi är orsakad av. Det är onödigt att ha ischiassmärta som i många fall kan lindras eller helt kan försvinna. Naprapaten kan även ge dig råd och tips som är anpassat just för DIG och din ischias.

Hur kan en naprapat hjälpa?

En naprapatbehandling hjälper på flera plan mot ischias. Generellt sett uppmanar naprapati till normaliserande av funktion och rörlighet i rörelseapparaten, vilket hjälper till att avlasta ischiasnerven. Efter noggrann undersökningsmetodik kan en naprapat ställa rätt diagnos/prognos samt ett lämpligt rehabiliteringsupplägg för problematiken.

Det är viktigt att söka hjälp så tidigt som möjligt, då läkningsprocessen blir kortare ju tidigare behandlingsinsatsen sker.

Kontakta akutvård om:

Ett barn under 18 år har mycket ont.
Du har svårt att kontrollera urin eller avföring.
Du tappar känsel i underlivet
Du är vinglig och inte känner var du har fötterna
Du får akut ont efter en olycka
Du har uttalade ischias domningar, stickningar eller svaghet i benen.

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor eller funderingar.

08-6152829

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *