Migrän

Migrän

Med migrän menas återkommande anfall av huvudvärk som kan utlösas av särskilda födoämnen och spänningar i nackmuskulatur. Det finns idag ingen förklaring till varför migrän uppstår, men man har sett ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemet kring hjärnan som pågår under migränattacken.

Migrän kan komma med eller utan förkänning, så kallad aura. Känningarna kan då vara synfenomen eller känsleförändringar. Huvudvärken är oftast ensidig över ena ögat. Sidoskillnader från gång till gång är vanliga. Huvudvärkens karraktär är sprängande eller dunkande och gör så  ont att man blir illamående, kräks och mer ljud- och ljuskänslig.

Ofta  startar migrän som en klassisk spänningshuvudvärk som sedan övergår till ett migränanfall.

På Vårcentralen finns en så kallad huvudvärksdagbok som du kan föra och på så vis utröna vad som utlöser just ditt migrän anfall.

Behandling

Det fungerar utmärkt att behandla manuellt och försiktigt släppa på spänningarna i nacken via led- och muskelbehandling.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *