Nackspärr

De flesta får ont i nacken och axlarna någon gång. Smärtan är sällan ett tecken på sjukdom. Det kan vara att man blivit stel i musklerna efter att ha suttit länge, exempelvis framför datorn.
Nästan alla blir av med smärtan inom några dagar till några veckor, men det är ändå viktigt att behandla ett problem i nacken och/eller axlarna hos en kiropraktor eller sjukgymnast ( OMT eller MDT examen) så att orsaken till din nackspärr försvinner. Vanligt är annars att smärtan i nacken och/eller axlarna kommer tillbaka eller att man går omkring med en nacke som inte riktigt fungerar som den ska. Dessutom blir man snabbare av med ett sin onda i nacken eller sitt onda i axlarna om man får behandling för det.

Vart ska man vända sig med nackspärr?
Det är inte lätt att veta vart man ska vända sig med sin nackspärr men jag ska ge några enkla tips och förklara varför.
Förenklat så kan en nackspärr bero på två olika orsaker:

1. Störning i funktionen eller så kallade låsningar.
Denna patient har ont men är vanligtvis rak i nacken. Smärtan eller stelhet i ytterlägerna. Besök kiropraktor… Blir du inte betydligt bättre på 3 behandlingar är det mycket troligt att en disk är orsaken. Besök då MDT-sjukgymnast.
2. Diskbuktning (och diskbråck).
Denna patient har ofta krafrigt ont vid lutning åt ena sidan eller bakåt och är ofta sned i nacken. Ibland kan det vara svårt att komma ur sängen på morgonen. Det är då risk att du har en diskbuktning. Diskbuktningar behandlas mer effektiv med MDT än manipulation. Har du desutom utstrålningar eller domningar i armen kan manipulation göra det värre. Vid diskorsaker är det inte viktigt att behandla spändamuskler då de spänner för att skydda disken. Tar man bort skyddet frinns det risk att det bilr värre men vanligtvis spänner musklerna bara upp sig igen.
Besök MDT-sjukgymnast.

Detta är en kraftig föreknling av förklaring till nackspärr och alterativen kan även vara kombinerade och mycket mer komplicerade.

Det bästa är givetvis om din terapeut är både kiropraktor och sjukgymnast eller både MDT-Sjukgymnast och OMT-sjukgymnast. Sjukgymnaster utan MDT eller OMT vidareutbildning är inte att föredra.

Behandling av nackspärr hos Kiropraktor
En kiropraktor fokuserar på att finna orsaken till din nackspärr och behandla detta. Ofta sitter orsaken nära ryggraden nackkotorna som i sin tur har engagerat musklerna. Det är därför en kiropraktor oftast har mycket bättre resultat än en massör när man har fått nackspärr. Det är även så att i vissa fall kan massage förvärra en nackspärr.
I de flesta fall bör man fortsätta att röra sig som vanligt även om det gör ont i nacken. Överdriven vila kan försämra muskelstyrkan, musklernas samordning och balansen i kroppen. Därför ska man gärna fortsätta motionera om man redan gör det eller försöka komma i gång med en ny fysisk aktivitet. Det kan lindra eller till och med få besvären att gå över.
Behandlingd av nackspärr hos MDT-Sjukgymnast
Om orsaken till din nackspärr är en diskbuktning eller diskbråck försöker sjukgymnasten med övningar som får disken eller den del av disken som åkt ut att återgå till sin normala position. Patienten får hemövningar och information.

När ska man söka traditionell vård när man har nackspärr
Om man har ont i nacken och inte blir bra på ett par veckor eller om din kiropraktor anser bör man kontakta sin vårdcentral.
Man bör söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om man:

• plötsligt får kraftig, ihållande nack och huvudvärk
• har feber samtidigt som man har ont och är stel i nacken
• har ont i nacken och axlarna efter en olycka
Kan besvären vara farliga?
I ovanliga fall kan nackspärr vara symtom på en allvarlig sjukdom. Man bör söka vård direkt:
• om man drabbas av plötslig och kraftig, ihållande nackhuvudvärk – det kan vara ett tecken på hjärnblödning
• om man har feber, känner sig sjuk, är stel och har värk i nacken som gör att man har svårt att böja nacken framåt – det kan tyda på hjärnhinneinflammation
• om man har råkat ut för en olyckshändelse och har smärtor i nacken eller axlarna.
Andra symtom, som kommer tillsammans med besvär från nacken, som gör att man bör kontakta en allmänläkare snarast är:
• om man är allmänt svag eller minskar i vikt
• om man har eller har haft någon cancersjukdom
• om man har blivit svag i musklerna eller fått sämre känsel i en arm eller hand
• om man är över 50 år och aldrig tidigare har haft ont, framför allt om man samtidigt har andra symtom på sjukdom.

Nackens uppbyggnad
Nacken består av sju halskotor som vilar på varandra. Mellan kotorna ligger diskarna. Diskarna är uppbyggda av en rundad kapsel av bindväv och en seg flytande kärna. Kotorna vilar också på två leder på var sida mellan varje par av kotor. Kotorna och diskarna är sammanfogade av band av bindväv. Utanför detta ligger korta muskler mellan kotorna. Ytterst ligger längre muskler som står för det mesta av den rörlighet i nacken som vi kan styra med viljan.
Allt detta ger både en hög hållfasthet och stor rörlighet i alla riktningar. Om man rör nacken är det normalt att man själv kan höra knastrande ljud om det är tyst runtomkring.
”Ont i nacken” och nackspärr kan ofta behandlas effektivt av kiropraktor eller osteopat.
Nacken och nackkotor från sida.
Olika typer av besvär från nacken
Många faktorer och sjukdomstillstånd kan påverka samspelet mellan leder, bindväv, diskar, muskler och nerver och ge upphov till smärta i nacken och axlarna, till exempel
Cervikalgi / ”ont i nacken”
Vanligt nackont kallas också cervikalgi, som betyder just ”ont i nacken”. Ibland används begreppet myalgi, som betyder ”ont i musklerna”. Ibland används ordet ”muskelinflammation”, trots att den här typen av besvär sällan ger upphov till inflammation.

Nackspärr
Nackspärr är en variant av vanlig smärta i nackmusklerna. Då har besvären börjat ganska plötsligt med kramp i musklerna, som gör att man blir stel och kan få stora svårigheter att röra på huvudet. Typiskt är att man inte kan röra huvudet åt ett bestämt håll. Nackspärr beror ofta på låsningar i nackens facettleder och denna typ av nackspärr har ofta en kiropraktor mycket bra resultat.

Inflammationer i axlarna
Inflammationer kan drabba senfästen och de ytor mellan senor och muskler som glider mot varandra. Ett annat namn för senfästesinflammationer och senfästesbesvär är tendinit. Olika reumatiska sjukdomar kan också ge upphov till inflammationer i leder, senfästen och muskler. De flesta smärtor från axlarna kan lindras av en kiropraktor.
Kring axelleden finns även slemsäckar. En slemsäck är som en liten kudde som innehåller vätska. Slemsäckarna ligger i områden där en stor rörlighet mellan vävnader finns, och fungerar som glidskikt. Vid inflammationer kan slemsäcken fyllas med mer vätska och bli öm. En inflammerad slemsäck kallas på läkarspråk för bursit. En kiropraktor kan indirekt behandla en bursit genom att finna orsaken till att slämsäcken är inflammerad och behandla denna.

Skador och olycksfall
Skador och olycksfall kan påverka muskler, leder och bindväv. Nacken har en hög hållfasthet och det är ovanligt med benbrott i den delen av kroppen, utom vid våldsamma olyckor.
Whiplash
Pisksnärtskada, eller whiplash, är en särskild skada som i allmänhet inte innebär att något ben är brutet. Besvären kommer istället från skadade muskler, bindväv och nerver. Axelleden och benen kring axeln är mer känsliga för skador och här kan man råka ut för till exempel benbrott eller att överarmen halkar ur led.

Cervikal rizopati
Om man har besvär från nacken, samtidigt som man har utstrålande värk i en arm och kanske försämrad känsel eller stickningar i armen, kan det bero på att nerverna som går ut i armen är påverkade. Orsaken kan vara spänningar i musklerna eller en förträngning av de hål som finns mellan kotorna där nerverna går ut. I ovanliga fall kan det röra sig om diskbråck. Det kan också handla om påverkan med tryck på nerverna längre ut i skuldra och arm. Påverkan på en nerv som ger utstrålande smärta i armen kallas på medicinskt språk för cervikal rizopati.

Diskbråck
Diskbråck är en typ av så kallad åldersförändring. Diskbråck som sitter på ett olyckligt ställe kan orsaka svåra besvär. Men magnetkameraundersökningar har visat att det är vanligt att man har diskbråck utan att det ger några symtom alls. Diskbråck sitter oftast i ländryggen, det är mindre vanligt i halsryggen.
Bra arbetsmiljö kan minska risken för besvär
En lång rad studier har gjorts för att studera hur arbetet och andra faktorer i det dagliga livet påverkar risken för att få ont i nacken och axlarna. Bland annat går det att se att tillfredsställelse i arbetet minskar risken för besvär från nacken.
Arbete som är enformigt och innehåller många upprepade rörelser och låsta arbetsställningar kan orsaka besvär i nacken och skuldrorna. Men de vetenskapliga bevisen för detta är svaga på grund av brister i de undersökningar som hittills har gjorts.
Tip och råd vid ont i nacken, nackspärr och ont i skuldrorna
Lev så normalt som möjligt
Det bästa rådet om man har akut ont i nacken och axlarna är att försöka fortsätta leva så normalt som möjligt och undvika för mycket vila. Det är inte farligt att röra på sig även om det gör måttligt ont. Muskelstyrkan, musklernas samordning och balansen försämras snabbt om man vilar för mycket. Det kan göra att besvären blir ännu värre.

Värktabletter kan hjälpa
För att kunna leva ett så normalt liv som möjligt kan smärtstillande mediciner vara en god hjälp. I första hand kan vanliga receptfria preparat användas. Det brukar vara bäst att ta tabletterna regelbundet på bestämda tider och i full dos för att hålla sig så smärtfri som möjligt.
Värktabletter tar dock inte bort problemet utan bara lindrar smärtan i nacken eller skuldran så att du kan leva mer normalt. Behandling är det som kan ta bort orsaken till nacksmärtan eller smärtan i axlarna.

Träning, avslappning och värme kan lindra
Att fortsätta eller komma igång med motion i någon form som man trivs med är bra för att hålla besvär från musklerna borta så mycket som möjligt. Det finns klara bevis för att fysisk träning minskar risken för rygg- och nacksmärta. Vid akuta besvär från nacken finns det undersökningar som tyder på att aktiv träning är bättre än passiva behandlingsmetoder som massage, värmebehandling och stretchning.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *