Ont i axeln?

Förutom arbete med armarna ovanför axelhöjd är terminalarbete en vanlig
orsak till axelbesvär. Detta kan härstamma från att många tangentbord är utformade på så sätt att överarmen roteras utåt. Detta gör att axelleden befinner sig mycket nära sitt ytterläge och flertalet muskler får arbeta i ett spänt och maximalt förkortat läge.  Följden blir då att muskulaturen tröttas ut och axelleden vilar istället ledband och ledkapsel, vilket är mycket missgynnsamt och leder till smärta och stelhet.En annan trolig orsak kan vara att samspelet mellan muskler och leder, på grund av långvarigt ensidigt monotont arbete,ej fungerar tillfredsställande. Ofta blir följden låsningar i ledspelet med såväl neurologiska som biomekaniska följder.

Behandling?
Det är viktigt att finna en så avslappnad och ergonomiskt rätt arbetsposition som möjligt. Känner du att trötthetskänsla uppstår i området när du jobbar bör du se över arbetspositionen. Vi behandlar med både led- och
muskelbehandling och med övningar för att återskapa nerv-muskelsamarbetet.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *